Obszar Pracy

Zaburzenia psychomatyczne

– Większa część chorób ma charakter psychosomatyczny, bo ciało ma umysł to jedność i są wzajemnie ze sobą sprzężone. Natomiast część z nich dużo lepiej leczy na poziomie ciała (medycyna tradycyjna), a inne skuteczniej na poziomie psychologicznym (Jens Tasche)

Depresja

– spadek aktywności i motywacji do działania

– przeżywanie długotrwałego smutku, żalu

– poczucie mniejszej wartości

– zaburzenia rytmu dobowego (kłopoty ze snem)

– objawy somatyczne, np. ból brzucha, głowy, serca bez podłoża organicznego

– myśli rezygnacyjne i/lub samobójcze

Trudności w relacjach

– nieprawidłowa komunikacja

– trudności w tworzeniu relacji intymnych

– lęk przed bliskością

– unikanie odpowiedzialności lub nadodpowiedzialność

Zaburzenia lękowe, nerwica

– niepokój, stany lękowe, ataki paniki

– rozdrażenienie

– wahania nastroju

– zaburzenia snu

– zaburzenia postraumatyczne (PTSD)

Zaburzenia odżywiania

– anoreksja, bulimia

– kompulsywna objadanie się

– lęk przed przytyciem, pomimo niskiej masy ciała

– samoocena zależna od kształtów i wagi ciała

Sytuacje kryzysowe

– choroba

– śmierć bliskiej osoby

– rozwód (rozstanie)

– utrata pracy

Zaburzenia psychomatyczne

– Większa część chorób ma charakter psychosomatyczny, bo ciało ma umysł to jedność i są wzajemnie ze sobą sprzężone. Natomiast część z nich dużo lepiej leczy na poziomie ciała (medycyna tradycyjna), a inne skuteczniej na poziomie psychologicznym (Jens Tasche)

Depresja

– spadek aktywności i motywacji do działania

– przeżywanie długotrwałego smutku, żalu

– poczucie mniejszej wartości

– zaburzenia rytmu dobowego (kłopoty ze snem)

– objawy somatyczne, np. ból brzucha, głowy, serca bez podłoża organicznego

– myśli rezygnacyjne i/lub samobójcze

Trudności w relacjach

– nieprawidłowa komunikacja

– trudności w tworzeniu relacji intymnych

– lęk przed bliskością

– unikanie odpowiedzialności lub nadodpowiedzialność

Zaburzenia lękowe, nerwica

– niepokój, stany lękowe, ataki paniki

– rozdrażenienie

– wahania nastroju

– zaburzenia snu

– zaburzenia postraumatyczne (PTSD)

Zaburzenia odżywiania

– anoreksja, bulimia

– kompulsywna objadanie się

– lęk przed przytyciem, pomimo niskiej masy ciała

– samoocena zależna od kształtów i wagi ciała

Sytuacje kryzysowe

– choroba

– śmierć bliskiej osoby

– rozwód (rozstanie)

– utrata pracy

*Pracuję również z osobami, które nie doświadczają większych problemów życiowych a pragną się rozwijać i poszerzać swoją świadomość, chcąc poprawić jakość swojego życia.