050 - Human BrainCreated with Sketch.

"Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno,

by zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy"

Epikur

Anna
Muszyńska-Dowiatt

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą. Posiadam ponad 20 - letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Pracuję z osobami dorosłymi, starszą młodzieżą oraz z parami.

Jak Mogę Ci Pomóc?

050 - Human BrainCreated with Sketch.

Konsultacja psychologiczna

Spotkanie z terapeutą, celem którego jest określenie problemu Klienta, wyjaśnienie wątpliwości i wybór właściwej formy terapii (trzy do pięciu sesji).

Interwencja kryzysowa

Skoncentrowana jest na omówieniu problemu, przekazaniu wiedzy psychologicznej i wspólnym znalezieniu rozwiązania odpowiedniego dla sytuacji i możliwości Klienta.

Długoterminowa psychoterapia indywidualna

Nastawiona jest na poszerzenie przez Klienta świadomości siebie (swoich uczuć, myśli, potrzeb, zachowań), co w efekcie daje możliwość dokonywania odpowiednich wyborów życiowych...

Obszar pracy

Moja oferta skierowana jest do osób, które doświadczają problemów związanych m.in.: z depresją, stresem, stanami lękowymi, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, a także różnych trudności natury społecznej, w relacjach małżeńskich i wychowawczych.

Telefon: 501 682 915

Mail: annadowiatt@op.pl

Lokalizacja: Koszalin, Tradycji 13D/2