Obszar Pracy

Zaburzenia psychosomatyczne

– większa częśćchorób ma charakter psychosomatyczny, bo ciało i umysł to jedność i są wzajenie ze sobą sprzężone. Natomiast część z nich dużo lepiej leczy się na poziomie ciała (medycyna tradycyjna), a inne skuteczniej na poziomie psychologicznym (Jens Tasche)

Depresja

– spadek aktywności i motywacji do działania,
– przeżywanie długotrwałego smutku, żalu,
– poczucie mniejszej wartości,
– zaburzenia rytmu dobowego (kłopoty ze snem),
– objawy somatyczne, np. ból brzucha, głowy, serca bez podłoża organicznego,
– myśli rezygnacyjne i/ub samobójcze

Trudności w relacjach

– nieprawidłowa komunikacja,
– trudności w tworzeniu relacji intymnych,
– lęk przed bliskością,
– unikanie odpowiedzialności lub nadodpowiedzialności

Zaburzenia lękowe, nerwice

– niepokój, stany lękowe, ataki paniki,
– rozdrażnienie,
wahania nastroju,
– zaburzenia snu,
– zaburzenia postraumatyczne (PTSD)

Zaburzenia odżywiania

– anoreksja, bulimia,
– kompulsywne objadanie się,
– lęk przed przytyciem, pomimo niskiej masy ciała,
– samocena zależna od kształtów i wagi ciała

Sytuacje kryzysowe

– choroba,
– śmierć bliskiej osoby,
– rozwód (rozstanie),
– utrata pracy

*Pracuję również z osobami, które nie doświadczają większych problemów życiowych a pragną się rozwijać i poszerzać swoją świadomość, chcąc poprawić jakość swojego życia.