Anna
Muszyńska-Dowiatt

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą. Posiadam ponad 20 - letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Pracuję z osobami dorosłymi, starszą młodzieżą oraz z parami...

O mnie

Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą.

Posiadam ponad 20 – letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej. Pracuję z osobami dorosłymi, starszą młodzieżą oraz z parami. Zajmuję się szerokim spektrum trudności i problemów, jakie mogą się pojawić na przestrzeni życia dorosłego i dorastającego człowieka, m.in.: lękami, nerwicami, depresją, stresem, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości, trudnościami w relacjach, kryzysami rozwojowymi.

Podstawowym nurtem, w jakim pracuję jest Gestalt w połączeniu z Analizą Bioenergetyczną Lowena. Integruję również elementy innych podejść, m.in.: psychologii zorientowanej na proces, teorii przywiązania, terapii poznawczo – behawioralnej, analizy transakcyjnej.

Jestem certyfikowanym trenerem TRE (Trauma Releasing Exercises) – prowadzę indywidualne sesje oraz grupowe zajęcia TRE (więcej o TRE: tre – polska.pl).

W trosce o jakość swojej pracy regularnie uczestniczę w spotkaniach superwizyjnych oraz stale rozwijam się zawodowo podczas różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i konferencji.

Jestem członkiem:
– Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt
– Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
– Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej

Ukończone szkoły i szkolenia

– Katolicki Uniwersytet Lubelski (tytuł magistra psychologii)

– czteroletnia Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, posiadająca akredytację European Associated of Psychoterapy (certyfikat psychoterapeuty Gestalt, uprawniający do prowadzenia psychoterapii)

– czteroletnia Szkoła Psychoterapii w nurcie Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergetycznej w Poznaniu

– licencjonowane szkolenie TRE , uprawniające do samodzielnego prowadzenia sesji indywidualnych i grupowych metodą Trauma Releasing Exercises

– trzyletnie szkolenie w Psychologii Zorientowanej na Proces w Warszawie

– Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie)


– Studium Pomocy Psychologicznej (IPZ w Warszawie)

– warsztaty szkoleniowe dla osób pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (IPZ w Warszawie)

– specjalistyczne szkolenie: „Metoda społeczności terapeutycznej jako metoda rehabilitacji osób uzależnionych” (Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych)

– warsztaty szkoleniowe z zakresu terapii par w nurcie humanistycznym i behawioralno – poznawczym

– kurs doskonalący: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Koszalinie

– obecnie kontynuuję naukę w Zaawansowanym Podyplomowym Studium dla Psychoterapeutów Bioenergetycznych – „Samoregulacja i psychodynamika w Analizie Bioenergetycznej” realizowane przez zespół Jensa Tasche z Norddeusches Institut for Bioenergetische Analyse

Doświadczenie zawodowe

– Centrum Odwykowe, Poradnia Rodzinna w Warszawie

– Niebieska Linia, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Warszawie

– Ośrodek Resocjalizacyjny dla Narkomanów w Darżewie

– Szpital Psychiatryczny w Koszalinie (diagnostyka i psychoterapia)

– Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Koszalinie (biegły psycholog)

– Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień ANON w Koszalinie (psychoterapia grupowa DDA)